Haticepınar Köyü

Kaşanlı Köyünden kopup gelmiş halktır, Alevi ve Kürt'türler. Köyün kürtçe ismi Gundî Jorî'dir.

__Tarihi

Köy atmalı aşitenin halkıdır.kaşanlı köyü halkıyla hepsi yakın akrabadır.kaşanlı halkı geçmişi med imparatorluğu dönemine kadar uzaniyor. med imparatorluğunun ordu komutanı olan karkasi'nin soyundan gelmektedirler.kaşanlılar eskiden savaşçı bir geleneğe de sahipler.med imparatoru aristagesin imparatorluğunada kasiler pers kralı olan aristagesin torunu ile anlaşarak son vermişlerdir. iran ın kaşan şehrinde geldikleri bilinmekte buradakı RİŞVAN Aşireti İran, Irak ve Anadolu’da “Raşi” olarak anılmaktadır. İran’da Farsçanın tesirinde kalan Türkçe kelimeler, bir çoğul eki olan EN/AN eki almışlardır. Yaklaşık olarak, Türkiye’nin nüfusunun % 10’u Rişvan sayılır. Bu ismi yaşatmak adına Gaziantep’te bir “Rişvanlar Derneği” kurulmuştur. İran ve Irak topraklarında yaşadıkları sırada, bir gurup ATMALI adını almışlar ve Rişvan’dan ayrı olarak anılmaya başlamışlar. Irak’ın Zağo civarında yaşayan Atmalılar’ın halen YEZİDİ olarak yaşadıklarını öğrendik. Prf. Dr. Mehmet ERÖZ, Dr. Mahmut RİVANOĞLU ve Cevdet TÜRKAY’ın eserlerinde Atmalıdan, TÜRKMEN EKRADI olarak söz edilmektedir.Eski Gaziantep Milletvekili ve Hortlar Köyünden olan İbrahim HORTOĞLU’na göre; “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Horasan’dan Anadolu’ya geçişi sırasında Rişvan’a bağlı Atmalı Aşireti de Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiştir. Yaklaşık olarak on bin kişi Anadolu’ya gelmiştir. Çoğunluğu Malatya’ya yerleşmiştir. Atmalı Aşireti’nin bir kısmına “GOVASTİ” denilmiş, sığırları yorulmayıp göçe devam edenlere “GOVGUR” demişler. Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Haticepınarı  adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu.


__Kültür

Köy halkı kendi aralarında belirli kabilelere ayrılır bunlar imirzalar, tulolar üskülanlar, kelhasanniyoan bunlar aslında dört kardeş olup yanlarında birde halasının çocukları olan hasan oliyanlar var köy eskiden en saygın kişler tarafından yönetilirdi. bunlar büyük toprak sahipleri ve güçlü olan aile reisleriydi. köyün asıl inancı zerdüşi inancı olup kendilerini islamiyetin en ılımlı meshebi olan alevilere yakın görürler.zamanla islami inancın bir kısmını benimserler bu daha çok alevilik ile ilgili olan inanıştır.köyde halen yıldızlara aya yemin eden yaşlılar var. eskiden hıdırellez oruçları ve şenlikleri vardı yeni yıla girerken sarki sale için gençlerden biri kalık biride pirik olup köy halkından un, bulgur,nohut, arpa,buğday,toplar yemek yapıp yer ve eğlenirlerdi kalanlarıda köyün fakir ailesine verirlerdi. sonbaharda koç koşum günü vardı köy halkının hepsi koçlarını süsler ceviz elma boncuk çangıl veziller takarak koyun sürüsüne salarlardı .o günü çocuklar bayram havasında geçirirlerdi.en güzel yemekler pişirilirdi kadılar kızlar herkes süslenirdi. eskiden görücüusulü evlilik hakimken şimdi öyle birşey yok.düğünleri cuma günü başlar pazar günü biter.köy halkı eskiden güreşe pek meraklıydı ,cirit oynu oynanırdı.şimdi bunların hiçbiri yok. çocuklar saklanbaç beştaş navbırık çomak çelik,cingır kint,gılçın,çizgi vb oyunlar oynanırdı. Köy halkının en güzel yemeği eşkili köfte içli köfte kömbe dir.

__Coğrafya

Kahramanmaraş iline 205 km, Afşin ilçesine 55 km uzaklıktadır.

__İklim

Tamamen karasal iklim hakimdir yazları sıcak vekurak kışları soğuk

__Nüfus

60'dan az

2007 -78
2000 -68
1997 -66


__Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

__Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları: Haydar KALAY

2009 - Haydar KALAY
2004 - Hasan ÜLGER
1999 - Sait SÖNMEZ
1994 - Sait SÖNMEZ
1989 - Sait SÖNMEZ
1984 - M.Ali LAVANDİZ


__Altyapı bilgileri

Köyde kullanilmamakta olan ilköğretim okulu vardır, eğitim yoktur. Köyün içme suyu sebekesi vardır ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabilize olup köyde elektrik vardir, sabit telefon yoktur.